Anda tidak akan cemas terhadap apa yang dipikirkan orang tentang Anda jika Anda dapat mengetahui betapa jarang mereka melakukan itu.

- Olin Miller

Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna mencapai sukses

- G Arthur Keogh

Emas tidak dikuasai oleh orang kikir, justru orang kikirlah yang dikuasai emas.

- Anonim

Lidah praktis tidak berat sama sekali, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memegangnya.

- Anonim

Komunikasi adalah sesuatu yang mudah, susahnya ialah apabila kita tidak menyebutnya dengan perkataan yang mudah.

- T S Matthews

Orang yang berani tidak akan membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan masuk perlahan-lahan dan dengan mata yang terbuka setelah mengukur dalamnya.

- Stahl P J

Siapa yang tidak mau ditolak keluar dari zamannya, hendaklah membaca surat kabar.

- I Simons

Banyak orang yang memiliki jam tangan mahal harganya tetapi tidak banyak yang memiliki waktu-waktu yang berharga.

- Mahathir Mohamad